Utanför Ramarna – en e-bok

 

UR FÖRORDET
Den här boken har kommit till
istället för den föreläsning som jag aldrig fått hålla.
Jo, men visst har jag hållit många föreläsningar runt om i Sverige, men faktiskt aldrig kunnat/hunnit prata färdigt, aldrig pratat till punkt. Oavsett om beställaren gett mig en eller två timmar så fanns det alltid något mer jag velat säga.
Se recension nedan.
E-boken levereras som PDF-fil som laddas ned på din dator via en länk inom angiven tid.
Boken erhålles via e-post efter betalning enligt nedan:
Pris: 160:- inkl moms
Betalning via Swish: 0722118239
Bank: Handelsbanken clearingnr: 6469, kontonr: 417950721
IBAN:
SE936000000000041795072
OBS! Ange e-postadressen dit boken ska skickas!

Recension av CJ Nyh
Kullander, A. (2018). Utanför ramarna – Om fenomenet särskild begåvning. [e-bok] Horndal: Aninor.

Anita Kullander är skolpsykologen från Rättvik som startade nätverket Filurum, som har vuxit sig landsomspännande och har hjälpt tusentals särskilt begåvade barn (eller ”filurer”, som Anita brukar kalla dem). Med e-boken vill hon vidareförmedla en större bild än vad som hinns med på böcker om särbegåvade barn särbegåvning filurum bokhennes föreläsningar och samtidigt dela en mängd historier, som medlemmar från Filurum har gett henne tillstånd att sprida. Anita sammanfattar innehållet väl när hon i inledningen beskriver det som ”en del vetenskap och en massa beprövad erfarenhet samt inte minst en hel del personliga åsikter”, för även om hon som psykolog har den teoretiska bakgrunden så är hon i första hand en praktiker och eldsjäl för filurers väl. Visst görs många vetenskapliga referat, men utan avsikt att konkurrera med de många tidigare svenskspråkiga böcker på ämnet som lagt stor tonvikt vid det teoretiska. Konkreta råd, inte minst till skolan, finns det däremot gott om – något som ofta efterlyses – och liksom Mona Liljedahl (boken Särskilt Begåvade Elever) strävar Anita efter att ge nya glasögon att se med.

Strukturen är främst artikelbaserad och layouten tydligt hemmasnickrad med textstorlek som lämpar sig bäst för A4-utskrift (96 sidor) eller större läsplattor. Det hade varit trevligt med en fysisk bok i behändigt A5-format, vilket också hade gjort den lättare att ge bort, t.ex. till lärare. Tanken med e-boksformatet är att det ska gå smidigt att följa de ca 20 länkar som finns insprängda i artiklarna, inklusive källangivelser och avslutande länklistor. Ungefär dubbelt så många länkar återfinns i en samlad lista med lästips m.m. Detta hade istället kunnat lösas med en bilaga i digital form, kortlänkar och/eller QR-koder. En professionell layout skulle också underlätta i att förmå den oinvigde att läsa.

Innehåll är förstås kung och där levererar denna bok ett praktiskt inriktat innehåll med en personlig röst som under många år varit central i att öka förståelsen för särskilt begåvade barn i Sverige. Det som verkligen gör boken unik är det gedigna batteri med berättelser, citat, anekdoter o.s.v. från verkligheten som Anita genom årens lopp har samlat. Detta fyller bokens avslutande 30 sidor men inslag poppar också upp som omväxling bland bokens artiklar. Bredden spänner från spetsprestationer och utanförskap hos några av de mest sällsynt extrembegåvade till vardagligt socialt liv och mindre iögonfallande behov längst hela spektrat av särskild begåvning. Att ta del av detta bombardemang av riktiga exempel är något som alla lärare borde göra, eftersom det inte bara behövs teoretisk kunskap och metoder utan också känsla för att börja förstå och hjälpa dessa barn.