Om Anita Kullander

Leg. psykolog Anita Kullander har varit verksam inom skolan sedan 1993. Femton år i Stockholm både som anställd (7 år) och egen företagare (8 år) och nu senast mellan 2008-2014 anställd i Rättviks kommun – Elevhälsan.

Förutom sedvanliga arbetsuppgifter (psykolog-utredning, konsultation och handledning) så har jag sedan 2008 specialiserat mig på särskilt begåvade (särbegåvade) barn och deras situation i skolan.

Jag var också sakkunnig i olika projekt kring särbegåvning (bla. Framtidsmuseet (numera Science Center) i Borlänge, Skolverket och SKL).

From juli 2014 är jag enbart verksam inom mitt företag Aninor som främst erbjuder föreläsningar och handledning kring särbegåvning.

Nyligen publicerade jag e-boken Utanför Ramarna – om fenomenet särskild begåvning.

Ideell verksamhet: Jag administrerar sex slutna grupper och en öppen sida på facebook – Filurum.  Driver Filurumcenter med olika träffar och aktiviteter för familjer  med särskilt begåvade barn och ungdomar.