Läsning om särskild begåvning – särbegåvning

En e-bok som försöker svara på frågor samt med många exempel från verkligheten, ge läsaren en ”bild”, en mental föreställning av hur särskild begåvning kan visa sig (eller döljas), upptäckas samt därefter stimuleras till optimal utveckling.
Likheter och olikheter med NPF-diagnoser redovisas.
Vetenskap och beprövad erfarenhet blandas så att det förhoppningsvis blir lättläst, lättlärt och lättanvänt.
Boken grundar sig på information från föräldrar och barn som jag haft kontakt med, samt inte minst mitt arbete med barn/ungdomar/elever under snart 45 år.
Den tänkta läsaren är förälder, pedagog, psykolog, socionom, m fl – dvs alla
professioner som kommer i kontakt med barn.
Boken säljes som e-bok och laddas ned som pdf-fil
PRIS: 160:- inkl moms.
Beställs via inbetalning:
Swish: 0722118239
Handelsbanken: clearingnr: 6469,
kontonr: 417950721
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Särskilt begåvade barn

—————————————————————————-

Särskilt begåvade elever

Pedagogens utmaning och möjlighet av Mona Liljedahl
https://www.gothiafortbildning.se/77410010-product

—————————————————————————-


Se mig som jag är

http://www.bokus.com/bok/9789144090948/se-mig-som-jag-ar/

—————————————————————————-


—————————————————————————-


Se mig – också!
Om särbegåvades utsatthet
SMT 2-2014

Finns som open source att läsa eller ladda ner gratis

—————————————————————————-


»Skolan missar de särbegåvade«

De mest intelligenta barnen är en naturresurs som skolan inte tar vara på. Det hävdar Anita Kullander, psykolog och expert på särbegåvning.

http://lararnastidning.se/skolan-missar-de-sarbegavade/

—————————————————————————-


Dibs söker sig själv.

En pojkes utveckling via lekterapi

https://www.kurslitteratur.se/isbn/9789172975033/

—————————————————————————-


Tema om hemmasittare

Nr 4 -2014 har en artikel ang särbegåvade skolvägrare

—————————————————————————-

 

Tema: Särbegåvning

SPECIALPEDAGOGISK TIDSKRIFT 2 2013 TEMA SÄRBEGÅVNING

—————————————————————————-

Djupdykning: Begåvning
Även stjärnor behöver utmanas

Särskilt begåvade inte alltid bäst

DJUPDYKNING

Många lärare tror att en elev måste vara bra på allt inom ett ämne för att räknas som särskilt begåvad. Men så fungerar det inte.

http://tidningenmivida.se/sarskilt-begavade-inte-alltid-bast/