FILURUM

Filurum är ett samlingsnamn för flera olika ideella nätverk och verksamheter kring särbegåvade barn och elever. Dels finns det en informationssida på facebook med information specifikt om och kring särbegåvning och dels finns det flera hemliga/slutna grupper på facebook: En för föräldrar till särbegåvade barn, en för särbegåvade ungdomar, en för vuxna särbegåvade, en för pedagoger samt en grupp för psykologer respektive medicinsk personal (läkare o sjuksköterskor) med särskilt intresse för att fortbilda sig om särbegåvning.

Filurumkonsulterna erbjuder en timmes gratis konsultation till föräldrar, skolpersonal, psykologer och medicinsk personal. Konsulterna är 20 föräldrar med egna särbegåvade barn. Några av dem är också pedagoger, psykologer eller läkare. De har varit medlemmar i filurumgrupperna några år och har erfarenheter som de gärna delar med sig av. Dessutom kan de ge tillträde till de slutna grupperna på facebook. Skicka ett mail till konsult@filurum.nu och berätta lite om ditt ärende så får du svar från någon av konsulterna och erbjudande om tid för gratis rådgivning per telefon.