http://på facebook https://www.facebook.com/filurum/

”Filur” är mitt kärleksfulla namn på en person som är lite finurlig, har lite annorlunda perspektiv på livet, världen osv. En filur är naturligtvis också särskilt begåvad men det syns inte alltid så tydligt. Filurum är ett rum för filurer.

Filurum Föräldrar är ett nätverk av föräldrar som har minst ett särskilt begåvat (särbegåvat) barn. Nätverket startade som hemlig grupp på facebook år 2009 och har nu nära 2700 medlemmar över hela Sverige och våra grannländer.

Särskild begåvning (särbegåvning) är ingen diagnos utan en inlärningsförmåga som är klart högre/snabbare än de flesta barns. Denna förmåga behöver inte vara generell utan kan ses inom ett eller flera områden. Barnets begåvning kan, men behöver inte, vara utredd eller fastställd av psykolog utan är en bedömning som görs av förälder tillsammans med någon av Filurums konsulter inför medlemsskapet i nätverket.

Syftet med nätverket är att dels ge föräldrarna möjlighet till att utbyta erfarenheter, ge tips och råd så att barnen utvecklas optimalt. Det är också viktigt med kommunikation till barnens förskolor och skolor så att de tar reda på varje individs potential och behov av stimulans och acceleration i undervisningen. Särskilt begåvade barn riskerar att fara mycket illa i skolan om de inte bemöts på rätt sätt.

Ett annat viktigt syfte med nätverket är också att skapa evenemang och möteplatser för de särskilt begåvade barnen så att de får träffa och umgås med likasinnade. Alla aktiviteter initieras och genomförs av föräldrarna. Filurum är alltså ett föräldrastyrt nätverk, det finns ingen styrelse eller annan hierarki.

Särskilt begåvade barn utvecklas ofta asynkront jämfört med de flesta barn och kräver därför särskilda kunskaper och extra insatser både hemma och i förskola/skola. Emellanåt funderar man också i diagnostermer (NPF). Detta är dock ett stort och komplicerat område och inget som vi diskuterar här. Av samma anledning diskuterar vi inte heller medici-nering – oavsett vilken typ det gäller. Dessa diskussioner ska vårdnadshavare föra tillsammans med personal som har adekvat utbildning, Socialstyrelsens legitimation och har träffat barnet ifråga.

För att förtydliga: Vi diskuterar inte OM barnet har en diagnos eller inte. Är diagnosen fastställd så kan man naturligtvis prata om ATT barnet har en dignos, samt hur man i skolan och hemma kan/bör hantera (eller inte hantera) detta.

Filurum har c:a 20 ”filurumkonsulter” som har intro-samtal inför medlemsskap i våra grupper. Konsulterna är administratörer eller moderatorer i respektive grupp och har därmed samma rättigheter och möjligheter som Anita B Kullander har. Vem som helst av dem kan ta bort medlemmar – även grundaren alltså.

Nätverket baseras på att alla har samma människovärde oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.

Vi kritiserar inte person eller åsikt men det är välkommet att framföra egna tankar och erfarenheter.