Utanför Ramarna – en föreläsning

Utanför ramarna – om särskild begåvning

Anita Kullander är leg. psykolog och har varit verksam inom skolan i drygt 25 år.

Sedan 2008 har jag specialiserat mig på särbegåvning dvs. särskilt begåvade barn och elever.
Alldeles för många särbegåvade elever får problem i skolan och utmanar våra professioner.
Alldeles för många särbegåvade elever tiger och lider i skolan.

Min föreläsning försöker svara på följande frågor:
Varför ser vi dessa barn först nu?
Är de ouppfostrade eller felfostrade?
Hur många särbegåvade finns det?
Hur skiljer man på särbegåvning kontra olika diagnoser?
Hur kan vi ta vara på och utveckla deras förmågor till att bli bidrag till samhällets utveckling?
Samt inte minst – alla de viktiga frågor som åhörarna har.

Åhörarna får vid föreläsningens början ett kompendium med grundläggande information om särbegåvning som jag sedan ”garnerar ” med exempel från verkligheten. Föreläsningen inleds som en vanlig power point och byggs vidare utifrån de frågor som spontant kommer från åhörarna under föreläsningen.